Tam Phước

1. Phước vật chất: là sự chia sẻ vật chất cho người khác theo khả năng. Phước vật cao nhất là nhắm đến đối tượng tập thể đặc biệt là Tứ Phương Tăng,  cúng ít hay nhiều không quan trọng bằng việc tăng chúng mười phương sẽ sử dụng nó.


2. Phước đức là những công đức đem lại cho ta điều kiện sống và làm việc, nói chung như sức khỏe, nhan sắc, uy tín, quyền lực, lòng trung thành của thuộc hạ... Để có được những thứ này ta phải tạo vô lượng công đức, nhưng có 1 thứ công phu tuy đơn giản nhưng có thể bao trùm cái gọi là vô lượng công đức ấy. Đó chính là sự tu tập 4 pháp từ bi hỷ xả.

3. Phước trí là tất cả những công đức có liên quan đến việc phát triển xây dựng khả năng nhận thức của mình và người. Như học đạo, hành đạo, giúp người khác học và hành đạo mở rộng kiến thức đạo đời, nhằm vào những mục đích cao đẹp. Con đường tốt nhất để vun bồi phước trí là học giáo lý A Tỳ Đàm (4 pháp chân đế "tâm, tâm sở, sắc pháp, Niết Bàn) và tu tập Tứ Niệm Xứ.


Trích : Pháp thoại Sư Toại Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét