Trăm tuổi

Gặp nhau rồi lại xa nhau
ngày tao ngộ cũng bạc đầu có khi
chia tay quà chẳng có gì
giấy manh một đoạn cuồng thi gọi là
người đi ta còn lại ta
Trà khuya với mảnh trăng tà những đêm.

Toại Khanh 2018 (FB)

Trăm tuổi

Rồi mai xác gửi lại đời
Những chiều mộ lạnh, ai người nhớ thăm
Đôi ngày hay mấy mươi năm
Người rồi như lá... âm thầm một khuya

To
ại Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét