CHỈ NHỚ NGƯỜI THÔI ĐỦ HẾT ĐỜI


chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
chim về góc biển bóng ra khơi
lòng tôi lũng thấp tim hiu quạnh
chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
em còn gương lược dấu bên ngôi?
nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
và khoảng trời xanh đến rợn người.


chỉ nhớ người thôi...Ôi, đủ hết đời
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
chăn, gối thơm hơi người
như thể ai đi mới trở về
người đi để lại hồn thơ dại
tôi, vó câu buồn buồn sâu sớm mai.

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
em còn gương lược dấu đường ngôi?
nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
và, khoảng trời xanh đến rợn người. 


chỉ nhớ người thôi...Ôi, đủ hết đời
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
chăn, gối thơm hơi người
như thể ai đi mới trở về
người đi để lại hồn thơ dại
tôi, vó câu buồn buồn sâu sớm mai.

chỉ nhớ người thôi, sông đủ cạn
nói gì kiếp khác...với đời sau(Trần Duy Đức - Du Tử Lê) 1999
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét