Quá Hương Tích tự - Qua chùa Hương Tích

過香積寺

不知香積寺,
數里入雲峰。
古木無人徑,
深山何處鐘。
泉聲咽危石,
日色冷青松。
薄暮空潭曲,
安禪制毒龍

Quá Hương Tích tự

Bất tri Hương Tích tự,
Sổ lý nhập vân phong.
Cổ mộc vô nhân kính,
Thâm sơn hà xứ chung.
Tuyền thanh yết nguy thạch,
Nhật sắc lãnh thanh tùng.
Bạc mộ không đàm khúc,
An thiền chế độc long.

Vương Duy


Qua chùa Hương Tích

Ngang chùa mà chẳng thấy chùa
Ngó quanh chỉ thấy mây lùa đỉnh non
Núi sâu không cả dấu mòn
Vết người mùa cũ biết còn quanh đây
Chuông chiều chìm giữa ngàn cây
Suối tuôn ghềnh đá nước bay rì rầm
Rừng tùng nhuộm bóng quang âm
Trời chiều dậy khúc vô thanh, vô phiền
Về non, thôi lại tọa thiền
Ô hay, cư sĩ an nhiên với rừng.

Toại Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét